Objectius

D’acord amb les línies de recerca del grup, els objectius concrets del grup per al període 2014-2016 són els següents:

 1. Estudi interdisciplinari de l’estructura i funcionament de l’ecosistema planctònic
  1. Mecanismes de fertilització. El paper de la barreja profunda i dels aerosols atmosfèrics
  2. Estudi de les relacions entre variabilitat ambiental, tipus funcionals de fitoplàncton i producció biològica en ecosistemes costaners
  3. Identificació dels mecanismes responsables de l’estructura de les comunitats de fitoplàncton
 2. Oceanografia de les proliferacions algals nocives
  1. Ecofisiologia de les proliferacions algals nocives
  2. Exploració de mètodes per caracteritzar l’estat fisiològic i la viabilitat d’organismes del fitoplàncton marí per comprovar l’eficàcia de tractaments d’aigües de llast
  3. Investigació de la importància dels forçaments antropogènics en l'ecologia i la fisiologia de les proliferacions de la dinoflagel·lada bentònica Ostreopsis i avaluació dels riscs associats a aquestes proliferacions (projecte sol·licitat).
 3. Impactes antropogènics en el medi marí. Aspectes sòcio-econòmics i vies de mitigació
 4. Contribuir a la disseminació i divulgació de la recerca oceanogràfica